admin

1 اعضا
122 اشتراک ها
673 بازدید محتوا
0 پسندیده ها

ویدیو ها (122) پخش همه

آموزش برنامه نویسی C# قسمت هفتم 22:20

آموزش برنامه نویسی C# قسمت هفتم

دوره برنامه نویسی #C مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید شهریاری زنجان

 • توسط admin
 • 13 بازدید
آموزش برنامه نویسی C# قسمت ششم 20:58

آموزش برنامه نویسی C# قسمت ششم

دوره برنامه نویسی #C مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید شهریاری زنجان

 • توسط admin
 • 6 بازدید
آموزش برنامه نویسی C# قسمت پنجم 17:56

آموزش برنامه نویسی C# قسمت پنجم

دوره برنامه نویسی #C مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید شهریاری زنجان

 • توسط admin
 • 4 بازدید
آموزش برنامه نویسی C# قسمت چهارم 19:34

آموزش برنامه نویسی C# قسمت چهارم

دوره برنامه نویسی #C مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید شهریاری زنجان

 • توسط admin
 • 2 بازدید
آموزش برنامه نویسی C# قسمت سوم 18:39

آموزش برنامه نویسی C# قسمت سوم

دوره برنامه نویسی #C مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید شهریاری زنجان

 • توسط admin
 • 1 بازدید
 آموزش برنامه نویسی #C قسمت دوم 16:52

آموزش برنامه نویسی #C قسمت دوم

دوره برنامه نویسی #C مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید شهریاری زنجان

 • توسط admin
 • 3 بازدید

arrow_drop_up