ویدیوهای دیگر

22:20
آموزش برنامه نویسی C# قسمت هفتم
2 ماه قبل - 3 بازدید
20:58
آموزش برنامه نویسی C# قسمت ششم
2 ماه قبل - 3 بازدید
17:56
آموزش برنامه نویسی C# قسمت پنجم
2 ماه قبل - 3 بازدید
19:34
آموزش برنامه نویسی C# قسمت چهارم
2 ماه قبل - 2 بازدید
18:39
آموزش برنامه نویسی C# قسمت سوم
2 ماه قبل - 1 بازدید
16:52
آموزش برنامه نویسی #C قسمت دوم
2 ماه قبل - 2 بازدید
19:30
آموزش برنامه نویسی C# قسمت اول
2 ماه قبل - 7 بازدید
11:53
جذاب ترین دستورات پخت من
2 ماه قبل - 5 بازدید
03:27
Mini Pâtés Chinois
2 ماه قبل - 9 بازدید
01:18
ساندویچ استیک به همراه تخم مرغ و پنیر
2 ماه قبل - 8 بازدید
arrow_drop_up